JUNTA DIRECTIVA


 
 

Presidente:
        José Ramón Fernández Lorenzo 

Vicepresidente primero:
        Ángel López-Silvarrey Varela

Vicepresidente segundo (Atención Primaria):
        Juan José Loira Costas

Vicepresidente tercero (Pediatría hospitalaria):
        Ana Concheiro Guisán

Vicepresidente de Especialidades:
        Mª Luz Couce Pico 

Vicepresidente de Cirugía Pediátrica:
        Iván Somoza Argibay 

Secretaria:
       Pilar Adelaida Crespo Suárez

Vicesecretaria:
       Josefa Ares Álvarez 

Tesorera:
        María José Méndez Bustelo

Vocales:

  • Por Coruña: Alejandro Ávila Álvarez
  • Por Lugo:  Manuel Silveira Cancela
  • Por Ourense: Susana Mª Rey García
  • Por Pontevedra: Vacante
  • Por Ferrol: José Luaces González
  • Por Vigo: Beatriz Cortés Osorio
  • Por Santiago: Paula López Pérez

Representante Mir:
        Ana Carnicero Iglesias